२०७६, साउन ०६ सोमबार

मुलुकी देवानी संहिता प्रमुख विशेषताहरू-नयाँकलम

२०७५, माघ ०९ बुधबार |

-हाल सम्मकै लामो ऐन
मुलुकी देवानी संहिता नेपालको हालसम्मको सबै भन्दा लामो ऐन भएको र यो संहितामा ६ भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ वटा दफा रहेका ।

-नागरिक अधिकारको उल्लङ्घनमा जिल्ला अदालतबाटै उपचार पाईने
-असल छिमे की पन कायम गर्ने
– व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने र अधिकार प्रयो ग गर्ने अधिकार हुने
– प्रत्ये क व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रूपमा मान्यता पाउने ,
– जन्मनासाथ नामको अधिकार र आफ्नो नाम, इज्जत र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्ने अधिकार हुने ,
– अरु कसै ले पनि अन्य व्यक्तिको नाम दुरूपयोग गर्न नपाइने 
– शरीरको परीक्षण, उपचार , अङ्ग परिवर्तन गर्न सक्ने
– आफ्नो दाह संस् कार को विधि आफै निर्धारण गर्न सक्ने
– मृत्युपछि आफ्नो शव, शरीर को कुनै अङ्ग दान गर्न सक्ने
– बसो बासको ठेगाना निर्धार णको लागि स्पष्ट व्यवस्था
-झुट्टा उजुरी दिएमा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने
-कानूनी व्यक्ति सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था
-दामासाहीमा परेको बाह्र वर्ष पछि दामासाहीको अवस्थाको अन्त्य हुने
-कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिने

-गर्भको शिशुलाई अंश छुट्याउनु पर्ने
-अंश पाउन झुटृा नालिस गरेमा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने
-स्याहार गर्नेले अपुताली पाउने
-जग्गा खिचोला वा अतिक्रमण गर्न गर्न नहुने
-आफ्नो जग्गा बाहिर पानी झार्न नपाउने
-फलो पभोग सम्बन्धी व्यवस्था
-घर बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्ने

-उत्पादकले दायित्व व्यहोर्नु पने
-घरेलु कामदार सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
-घरसारको लिखत दर्ता गराउनु पर्ने , चेकबाट भएको भुक्तानीलाई लेन देन भएको मानिने 
– नावालक र होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति बाहेक अरु व्यक्ति करार गर्न सक्षम मानिने 
– कामको अनुपातमा ज्याला दिनु पर्ने
-सम्पत्तिको हस्तान्तरण
-छोरा वा छोरी हुने व्यक्तिले समे त धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सक्ने
-छोरा छोरी उपरको कर्तव्य र जिम्मेबारी आमा बाबुको बराबरी हुने
-पति पत्नी बीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए तापनि निजहरूबाट जन्मिएका छोरा छोरीको बाबु, आमा माथिको कानूनी अधिकार र निज प्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहने
-पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था
-पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्था
-वैवाहिक सम्बन्धको अन्त्य र पुनः विवाह

स्रोत :www.moljpa.gov.np

1333 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस

समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार

२०७६, साउन ०१ बुधबार

‘जबज’ को सान्दर्भिकता

२०७६, असार २९ आइतबार