२०७५, चैत ०५ मङ्गलबार

यस्ता कसूर गरे वापत कैदमा रहेको व्यक्तिको कैद कट्टा हुदैन

२०७५, माघ १४ सोमबार |

देहायका कसूर गरे वापत कैदमा रहेको व्यक्तिको कैद कट्टा हुदैन :
 जन्म कैदको सजाय पाएको ,
 जबर जस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 लागू औषध ओसार पसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 यातना वा क्रुर , निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ।

80 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस

शुक्रबारदेखि ब्रुमरबाट सडक सफा

२०७५, चैत ०५ मङ्गलबार

अवैध सुनसहित चार पक्राउ

२०७५, चैत ०५ मङ्गलबार

सागबाट एक लाखभन्दा बढी कमाइ

२०७५, चैत ०४ सोमबार