२०७६, साउन ०६ सोमबार

यस्ता कसूर गरे वापत कैदमा रहेको व्यक्तिको कैद कट्टा हुदैन

२०७५, माघ १४ सोमबार |

देहायका कसूर गरे वापत कैदमा रहेको व्यक्तिको कैद कट्टा हुदैन :
 जन्म कैदको सजाय पाएको ,
 जबर जस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 लागू औषध ओसार पसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 यातना वा क्रुर , निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ,
 मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको ।

155 पटक हेरिएको

कृपया तपाईको प्रतिकृया यहाँ दिनुहोला!

नयाँ समाचार

सबै हेर्नुहोस

समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार

२०७६, साउन ०१ बुधबार

‘जबज’ को सान्दर्भिकता

२०७६, असार २९ आइतबार